Regulamin

Niezależna grupa tłumaczy

Created with Sketch.
I. Defincje używane w regulaminie

1. Strona Mscrew.pl zwana dalej MSC jest rozumiana, jako zbiór stron internetowych, występujących pod domeną www.mscrew.pl. Pod pojęciem strona należy rozumieć samą zawartość stron internetowych, jak i administrację, czyli członków grupy MSC.
2. Oglądaczem nazywamy osobę ściągającą napisy z MSC, bądź oglądającą azjatyckie dramy.
3. Plikiem nazywane są napisy tłumaczone przez grupę MSC. Udostępnione pliki z napisami traktowane są jako opracowanie twórcze uzupełniające materiał filmowy.

II. Postanowienia ogólne

1. MSC jest grupą serialowych pasjonatów, pochodzących z różnych krajów, którym się najczęściej nudzi, a czas jakoś wypełnić trzeba. Dlatego, aby mieć poczucie, że się robi coś rozwijającego MSC przychodzi do Oglądacza z napisami.
2. Napisy MSC są do użytku osób niedosłyszących, używanie napisów MSC do oglądania z serialami z nielegalnych źródeł jest zabronione.
2. Korzystanie z MSC jest nieodpłatne.
3. Pliki udostępniane na MSC należą do grupy, dlatego zabrania się ich rozpowszechniania/kopiowania bez zgody MSC.
4. Nie wyraża się zgody na ucinania stopek MSC z pliku.
5. Zabronione jest czerpanie jakichkolwiek korzyści materialnych z pobranych plików, chyba że posiada się co do tego stosowne, udokumentowane prawa.
6. MSC zastrzega sobie prawo do usunięcia pliku, bądź edycji pliku, w każdym momencie, bez uprzedzenia/podania powodu.

III. Postanowienia Oglądacza

1. Oglądacz ma zakaz obrażania innych oglądających.
2. Oglądacz ma zakaz spamowania na MSC.
3. Oglądacz ma zakaz pytania się “kiedy napisy”.

Za złamanie powyższych grozi ban IP, ban tymczasowy bądź wyciszenie.

error: Content is protected !!